Festivalové zastavení 2021

  • Datum konání: 16. 7. 2021
  • Čas konání:
  • Místo konání: Lázeňské náměstí
  • Vstupné:
PROGRAM

10.00 hodin, kino Elektra
JANÁČKOVA SINFONIETTA
filmové zpracování komentovaného koncertu z Rudolfina z cyklu „Zajímavosti a záhady velkých děl slavných skladatelů.“ Účinkuje Česká studentská filharmonie, Marko Ivanovič – dirigent, Petr Kadlec – průvodní slovo

14.30 hodin / rezervace míst v Informačním centru na kolonádě
S CALMOU ZA JANÁČKEM
komentovaná vycházka po stopách Leoše Janáčka v Luhačovicích. Provází PhDr. Blanka Petráková a Luhačovický okrašlovací spolek Calma

16.30 hodin, busta Leoše Janáčka
symblický ceremoniál k připomenutí osobnosti Leoše Janáčka.
Účinkuje Žesťová harmonie Zlín

19.00 hodin, Lázeňské náměstí
KONCERT JANÁČKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU

Program
W. A. Mozart: Malá noční hudba
S. Barber: Adagio pro smyčce
L. Janáček: Suita pro smyčce
E. Grieg: Z časů Holbergových

DOPROVODNÝ PROGRAM
1. – 31. 7. 2021, hala Vincentka
Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Luhačovice „Hudba dětmi malovaná“

1. – 31. 7. 2021, kolonáda
Výstava „Bedřich Smetana a Luhačovice“

Hlavní partneři
Vincentka