Výstava Dušan Samo Jurkovič – Známý a neznámý

  • Datum konání: 7. 10. 2022
  • Datum ukončení: 8. 10. 2023
  • Čas konání:
  • Místo konání: Muzeum luhačovického Zálesí
  • Vstupné:

Stavby architekta Dušana Jurkoviče dotváří neopakovatelnou atmosféru Luhačovic. Z původně 14 luhačovických staveb se do dnešní doby dochovalo osm. Období budování moderních luhačovických lázní v prvních letech 20. století bylo důležitou etapou v Jurkovičově životě. Spolu s lékařem Františkem Veselým a dalšími přáteli z brněnského Klubu přátel umění byl spolutvůrcem myšlenky moderních slovanských lázní a realizátorem jejich jedinečné podoby. Jeho neuskutečněné návrhy a především regulační plány lázeňského středu se staly určujícími vodítky při dalším stavebním rozvoji lázní. Vztahy Jurkovičovy rodiny k Luhačovicím byly vždy vřelé a aktivní a zdaleka nezačaly ani neskončily jeho spoluprací s akciovou společností luhačovických lázní.

Hlavní partneři