Akce

Koncert Janáčkova komorního orchestru

Neřež Trio

Dechová hudba Mistříňanka

Poutníci

Dívčí saxofonový orchestr Luhačovice

Stanley Dixie Street Band

A kvartet Vojenské hudby Olomouc