Lázně Luhačovice nabízejí léčebnou rehabilitační péči o pacienty s roztroušenou sklerózou

MUDr. Petr Pšenica. Foto: Lázně Luhačovice a.s.
Lázně Luhačovice od letošního roku rozšířily nabídku svých služeb. Nově mohou v největších moravských lázních rehabilitovat také pacienti s roztroušenou sklerózou.

Roztroušená skleróza je onemocněním autoimunitní povahy, které postihuje centrální nervovou soustavu člověka. Onemocnění začíná nejčastěji mezi 20. a 30. rokem a postihuje častěji ženy než muže. Nejčastějšími příznaky onemocnění jsou neurologické projevy spojené zejména s poruchami zraku, změn citlivosti na dotek, teplo, chlad, bolest, poruchy hybnosti a rovnováhy, únava, bolesti a deprese.

Medikamentózní léčba je vedena v centrech pro léčbu demyelinizačních poruch a zahrnuje léčbu akutní, dlouhodobou včetně tzv. biologické terapie a symptomatickou léčbu. Nedílnou součástí je i léčba nemedikamentózní, kam patří i rehabilitace a zdravý životní styl.

V rámci léčebné rehabilitace se u nás opíráme o spolupráci s neurology. Na vstupní lékařské prohlídce je léčebný plán sestaven dle vytyčených cílů rehabilitace s ohledem na aktuální zdravotní stav pacienta a přidružená onemocnění,“ říká vedoucí lékař Lázní Luhačovice Petr Pšenica.

Z léčebného hlediska jsou při léčbě neurologických poruch předepisovány koupele s přírodní minerální vodou. Ty mají díky vysoké koncentraci hydrogenuhličitanů a jódu výborný vliv na zlepšení prokrvení pohybového ústrojí, zlepšení vlastností pojivové tkáně a uvolnění svalového napětí.

Nedílnou součástí je i fyzioterapie individuální i skupinová a další vhodné metody fyzikální terapie dle předpisu lékaře,“ dodal Pšenica.

Hlavní partneři