Bezpečí pacientů je priorita lázní

Hotel Palace
Hotel Palace
Bezpečnost lázní je na vysoké úrovni. Nouzový stav pro ně nezavádí žádná mimořádná opatření. Přinášíme vám prohlášení prezidenta Svazu léčebných lázní ČR Eduarda Bláhy.

V atmosféře strachu z nákazy koronavirem chtějí zástupci léčebných lázní ujistit, že jejich zařízení jsou pro pacienty bezpečná. „Vzhledem k léčebné povaze členských lázní SLL se jedná o zařízení s mnohonásobně vyšší mírou hygienických opatření, než s jakou se setkáte v běžných ubytovacích zařízeních, obchodech apod.“ zdůrazňuje Eduard Bláha, prezident Svazu léčebných lázní ČR (SLL).

Lázeňští hosté před nástupem do lázní zasílají čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, po příjezdu je jim měřena teplota a jsou vyšetřeni lázeňským lékařem. Návštěvníci se zvýšenou teplotou nejsou k lázeňské léčbě přijati. Díky délce léčebného pobytu, která se pohybuje mezi dvěma a třemi týdny, pobývají pacienti dlouhodobě v uzavřené a zdravotné dozorované homogenní společnosti. Veškerý personál lázní je denně kontrolován. Navíc je třeba si uvědomit, že se jedná o zdravotnická lůžková zařízení, kde nebylo používání roušek přerušeno ani během letních měsíců, která jsou několikrát denně desinfikována a kam má veřejnost pouze omezený vstup.

Kulturní a další společenská setkávání byla omezena již od počátku září. Vzhledem k aktuálním státním opatřením se snížilo i riziko, že se s infekcí hosté potkají i mimo lázeňské zařízení v tančírnách a podobných zařízeních. Právě takový provoz byl primárním zdrojem nákazy v medializované kauze z Františkových Lázních.

„Je-li již v populaci podle odborníků okolo pěti a více procent lidí Covid pozitivních, a to bez jakýchkoliv příznaků, tak je jasné, že se záchytu onemocnění nelze vyhnout ani v lázních. Jde o to, aby byl relativně nižší než jinde a provozovatelé lázní na takovou situaci rychle a správně reagovali. Důležité je respektovat nejen 3 deklarovaná R – ruce, roušky, rozestupy, ale přidat i nejdůležitější čtvrté R – rozum. Jen on nám pomůže vyhodnocovat situaci okolo nás odpovědně, nepropadat paralyzující panice, ani nic nepodcenit a chovat se odpovědně k sobě i okolí,“ dodává dr. Bláha. „Je třeba lidem stále připomínat, že strach by neměl být důvodem k odkládání léčby zdravotních obtíží, a to samozřejmě nejen v lázních,“ uzavírá.

Hlavní partneři
Vincentka
Východní Morava