Luhačovice jsou podle průzkumu nejlepším místem pro život ve Zlínském kraji

Foto: Lázně Luhačovice a.s.
Nejlepším místem pro život ve Zlínském kraji jsou Luhačovice. To ukázal průzkum Obce v datech, který porovnává kvalitu života v celkem 205 obcích s rozšířenou působností. Lázeňské město zabodovalo také v celorepublikovém měřítku, kde uzavírá první čtyřicítku míst.

Kvalita života je v žebříčku hodnocena prostřednictvím 29 indexů, které jsou složeny z vybraných dat získaných robotickým sběrem a spoluprací s veřejnými institucemi, jakými jsou například Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, CERMAT, Český statistický úřad či Úřad práce České republiky.

Výsledek Luhačovic je založen zejména na nízké nezaměstnanosti, silné sociální i ekonomické stabilitě obyvatel a systematické snaze o růst počtu trvale přihlášených obyvatel.

Nejedná se o jednorázový skok, ale současná pozice vychází z dlouhodobého posunu města po všechny čtyři ročníky, za které žebříček vychází. Celkově se posunuly ze 107. na 40. místo. V samotné podstatě však není tolik důležité, jakou hodnotu index nabývá, ale jaký je jeho dlouhodobý trend,“ uvedl konzultant společnosti Obce v datech Ondřej Krejčí.

Podle posouzení indexů byly Luhačovice vyhodnoceny jako nejlepší ve Zlínském kraji v oblasti vztahů a služeb a mají také nejméně nezaměstnaných v kraji. Město je také na samotné krajské špici, co se týká exekucí obyvatelstva, což podporuje i fakt, že v celé republice zaujaly při hodnocení tohoto indexu páté místo v celé republice. Město si drží vysoké příčky i v hodnocení dopravní nehodovosti a zájmu obyvatel o volby.

Naopak slabší stránkou Luhačovic je podle uvedených výsledků silniční síť. Žebříček hodnotí rozlohu silniční sítě, kam až je možné z obce dojet autem za 30 minut jízdy. Varováním může být i zhoršující se finanční dostupnost bydlení či paradoxně zhoršená kvalita ovzduší.

Velmi dobře se v žebříčku umístily také Otrokovice a Uherské Hradiště, které naopak čerpají ze své dostupnosti a tím snadnější přístupnosti služeb v okolí. Celý kraj dosáhl společně s Jihomoravským krajem nejvýznamnějšího zvýšení hodnocení a potvrdil tak trend zvyšující se atraktivity.

Hlavní partneři
Vincentka