Na neposlušné řidiče budou v centru Luhačovic dohlížet kamery

Foto: Město Luhačovice
Řidiči, kteří v centru Luhačovic porušují dopravní předpisy, budou mít od začátku března utrum. V ulici Masarykova na křižovatce do ulice U Šťávnice byly nainstalovány nové kamery, které budou jízdu motoristů monitorovat. Řidiči v tomto místě často nedovoleně odbočují, vjíždí do protisměru v jednosměrné ulici a ohrožují chodce na přechodu.

K nerespektování dopravního značení ze strany řidičů dochází v centru Luhačovic dlouhodobě. Nedisciplinovanost některých řidičů často na této křižovatce mohla za dopravní kolapsy. Šoféři mířící od Uherského Brodu čekali, až přejedou auta od kruhového objezdu směrem od Dolní Lhoty, a následně odbočili i přes zákaz.

Proto jsme tady aktuálně umístili stálý automatizovaný kamerový systém, který bude hlídat nejen zákaz odbočení vlevo, ale zároveň zde budeme sledovat zákaz vjezdu do jednosměrky od Kulturního a kongresového centra Elektra,“ vysvětlil starosta Luhačovic Marian Ležák.

Dohled nově instalovaných kamer bude spuštěn začátkem března a je soustředěn na kontrolu dodržování dopravního značení, které zakazuje vozidlům odbočení vlevo z hlavní ulice Masarykova křižovatkou do ulice U Šťávnice.

Aktuálně je ve stadiu realizace ještě další kamera, která bude monitorovat dodržování zákazu vjezdu v přilehlé jednosměrné ulici U Šťavnice.

Bezpečnostní kamery mají za úkol působit preventivně a zároveň jejich činnost reaguje na podněty přijaté městskou policii a vedením radnice. Zejména místní občané, ale i návštěvníci si stěžovali na opakované nerespektování dopravního značení ze strany řidičů v daném místě, které se dlouhodobě jevilo jako velmi rizikové,“ doplnil velitel Městské policie Luhačovice Michal Zámečník.

Hlavní partneři