Pacientům po zánětu plic pomáhá inhalace a dechová gymnastika

Foto: Lázně Luhačovice a.s.
Přínosem lázeňské léčby je bezesporu její komplexní pojetí. V Lázních Luhačovice se proto zaměřují i na doléčování pacientů po komplikovaném zánětu plic včetně těch, kteří přijíždějí s některou z přidružených diagnóz.

Mezi nejdůležitější léčebné procedury po zánětu plic patří inhalace unikátní přírodní minerální vodou, které mají tzv. „mukolytický efekt“, to znamená, že rozpouštějí hlen v dýchacích cestách. Umožňují tak lidem pročistit dýchací cesty, odkašlat a tím se zvětšuje funkční kapacita plic.

U nás v Luhačovicích využíváme Novou Janovku a Vincentku, které mají vysoký obsah oxidu uhličitého,“ upřesnil hlavní lékař společnosti Lázně Luhačovice Petr Pšenica.

Dále je to celá škála fyzioterapeutických metod, při kterých zdravotníci s klienty cvičí nebo trénují dechovou gymnastiku. Při ní fyzioterapeut instruuje pacienta ke správnému dýchání a plnému bráničnímu dechu, který umožňuje prodýchat všechny plicní laloky, zkvalitní okysličení krve a umožní tak zbavit se zbytku zánětu v plicních tkáních.

V průběhu pobytu si tak pacienti osvojí nejen dechovou gymnastiku, ale i léčebný tělocvik, tedy rehabilitační techniky, díky kterým pak mohou v regeneraci plic pokračovat i v domácím prostředí,“ pokračoval Pšenica.

Důležitým přínosem lázeňské léčby je také její komplexní pojetí. U všech pacientů je proto při nástupu provedena vstupní lékařská prohlídka a na základě anamnézy a dalších potíží klienta je každému nastaven individuální léčebný plán.

Neléčíme tedy jen hlavní diagnózu, se kterou do našich lázní pacient přijíždí, ale i jeho další zdravotní problémy, například s pohybovým aparátem,“ dodal hlavní lékař luhačovických lázní.

Hlavní partneři