Pravidla pro tvorbu reklamních formátů

Následující pravidla podmiňují schválení banneru a jeho nasazení prostřednictvím reklamního systému. Výjimky lze řešit individuálně. Provozovatel serveru si vyhrazuje právo odmítnout banner či komerční sdělení. Podklady je nutno poslat nejméně 1 týden před spuštěním kampaně.

Obecná pravidla pro tvorbu bannerů

 • Podporovány jsou formy bannerů ve formátu: gif, jpg, png a html.
 • Banner musí splňovat datový limit do 50 kB.
 • Banner musí mít dané rozměry vybraného formátu – o rozměrech vybraného formátu v px Vás bude informovat obchodník.
 • Banner musí mít černý rámeček – šířka linky 1 px.
 • Banner nesmí obsahovat vulgarismy či jakékoliv neetické prvky.
 • Banner nesmí být v rozporu se zákonem o reklamě.
 • Banner se nesmí zakládat na klamavém tvrzení a nesmí zobrazovat nefunkční prvky.
 • Cílové URL banneru musí vést na www stránku, nesmí odkazovat na soubor (doc, pdf atd).
 • Bannery nesmí obsahovat formuláře.
 • Bannery nesmí obsahovat zvuky (výjimkou je videobanner – pokud se spouští automaticky, zvuk musí být primárně vypnutý).
 • Přehrávání video banneru nesmí být nastaveno do smyčky, video banner musí obsahovat možnost pozastavení přehrávání.
 • Html banner musí mít nastavený proklik pomocí „a href“ do nového okna.
 • Více všeobecných informací o výrobě banneru dle standardů SPIR (Sdružení pro internetovou reklamu).

Komerční článek

 • Maximální počet znaků je 3 000 znaků vč. mezer.
 • Nadpis a perex musí být bez prokliku, maximálně 3 URL linky v článku.
 • Článek může obsahovat 1 video s umístěním na YouTube.com.
 • K článku může být přiřazena fotogalerie s maximálním počtem fotografií 20.
 • Článek nesmí obsahovat vulgarismy či jakékoliv neetické prvky.
 • Článek nesmí obsahovat klamavé informace nebo uvést čtenáře v omyl.

Sponzoring webkamery

 • Sponzoring webkamery má formu loga (jpg, gif, png).