Pravidla pro tvorbu reklamních formátů

Následující pravidla podmiňují schválení baneru a jeho nasazení prostřednictvím reklamního systému. Výjimky lze řešit individuálně. Provozovatel serveru si vyhrazuje právo odmítnout banner či komerční sdělení. Podklady je nutno poslat nejméně 1 týden před plánovaným spuštěním kampaně.

Obecná pravidla pro tvorbu komerčních sdělení, PR článků a  sponzoringu webkamer

 • Sponzoring webkamery má formu loga (jpg, gif, png)
 • Komerční sdělení má formu textu s omezením 80 znaků vč. mezer s ikonou o velikosti 90 x 50 px a odkazu na externí web nebo na PR článek umístěný na Luhacovice.cz.
 • PR článek je umístěn týden mezi články na homepage a 3 dny je umístěn jako hlavní článek v sekci zprávy. Dále standardně odtéká chronologicky v sekci, zůstává v databázi.
 • PR článek musí splňovat následující podmínky:

– maximální počet znaků je 3 000 znaků vč. mezer
– článek může obsahovat 1 video s umístěním na YouTube.com
– ke článku může být přiřazena fotogalerie s maximálním počtem fotografií 20 (v poměru 4:3, max. velikost 500 kB)
– článek nesmí obsahovat vulgarismy či jakékoliv neetické prvky
– článek nesmí obsahovat klamavé informace nebo uvést čtenáře v omyl

Obecná pravidla pro tvorbu bannerů

 • Podporovány jsou formy bannerů ve formátu: gif, jpg, png, html a svf (flash).
 • Banner musí splňovat datové limity: leaderboard 35 kB, skyscraper 35 kB, vertical banner 25 kB, button 25 kB (při překročení maximální velikosti banneru je účtován příplatek 5 % z ceny banneru).
 • Banner musí mít dané rozměry vybraného formátu.
 • Banner nesmí obsahovat vulgarismy či jakékoliv neetické prvky.
 • Banner nesmí být v rozporu se zákonem o reklamě.
 • Banner se nesmí zakládat na klamavém tvrzení a nesmí zobrazovat nefunkční prvky.
 • Cílové URL banneru musí vést na www stránku, nesmí odkazovat na soubor (doc, pdf atd).
 • Flashové bannery musí mít nastavenou barvu pozadí (např. fotografie nebo barevná plocha)
 • Bannery nesmí obsahovat formuláře.
 • Bannery nesmí obsahovat zvuky (výjimkou je videobanner).
 • Přehrávání video banneru nesmí být nastevno do smyčky, video banner musí obsahovat možnost pozastavení přehrávání.
 • Flashové bannery musí obsahovat definici prokliku dle následující specifikace, aby bylo správně započítáno množství prokliků (pro reklamní systém platí proměnná clickTag). Správnost scriptu lze zkontrolovat pomocí následujícího programu: http://www.sothink.com/product/flashdecompiler/

on (release) {

if (!_root.clickthru && _root.clickTag) {
_root.clickthru = _root.clickTag;
}
if ( ! _root.clickTarget ) {
_root.clickTarget = „_blank“;
}
getURL(_root.clickthru, _root.clickTarget);
}

* Více všeobecných informací o výrobě banneru dle standardů SPIR (Sdružení pro internetovou reklamu)

V případě dotazů nás kontaktujte na inzerce@luhacovice.cz nebo na telefonu +420 577 001 777.