Stavba roku Zlínského kraje: Revitalizace kolonády a haly Vincentka získala Cenu hejtmana

Pramen Vincentka Luhačovice
Pramen Vincentka
Ani koronavirus a omezení řady aktivit nezastavilo stavbaře, projektanty a investory v jejich zájmu uspět v soutěži Stavba roku 2019 Zlínského kraje, kterou vyhlašují krajské organizace Svazu podnikatelů ve stavebnictví ĆR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě. Letos bylo přihlášeno 49 staveb dokončených v roce 2019. Soutěž je rozdělena do 7 kategorií, kdy se hodnotí jak stavby velkého rozsahu, tak i drobnější díla, která však rovněž dokáží obohatit veřejné prostory.

Výsledky soutěže byly 15. září vyhlášeny v prostorách holešovského zámku. Jednou z cen, které se při soutěži udělují, je „Cena hejtmana“, a tou se mohou pyšnit Luhačovice. „Letos pro mě bylo jednoduché dát svůj hlas luhačovické lázeňské kolonádě, protože ta stavba nese tisíc a jeden důvod, proč by měla být oceněna jak z hlediska historického, tak i s ohledem na uživatelský přínos,“ odůvodnil hejtman Jiří Čunek své rozhodnutí.

A k významu soutěže dále řekl: „Proč to děláme? Stačí se podívat kolem nás: pyšníme se stavbami, které vznikly třeba před pěti sty lety, a já si myslím, že i dnes mohou vznikat pěkné stavby, když mají dobrou myšlenku,“ řekl hejtman a vzpomenul nedávno oceněný nový kostel v Sazovicích, který byl prestižním časopisem Azure vyhodnocen mezi deseti nejvydařenějšími stavbami světa. Ve „stavbách občanské vybavenosti“ si hlavní cenu vydobyl Multifunkční areál Zubří. Pro Zlínský kraj coby investora je potěšitelné čestné uznání pro přístavbu budovy A Kroměřížské nemocnice. V „domech pro bydlení“ si hlavní cenu odnesli tvůrci Bytového domu „Jižní byty“ v Rožnově pod Radhoštěm. V kategorii „rodinných domů“ vyhrály Stavební úpravy rodinného domu č. p. 260 v Uherském Hradišti. V „průmyslových a zemědělských stavbách“ exceloval Hirschmann 2. výrobní závod Vsetín. „Dopravním, inženýrským a ekologickým stavbám“ vévodí Rekonstrukce mostu M1 přes železniční trať a místní komunikaci v ulici Nadjezd v Otrokovicích. Mezi „realizacemi rozvojových projektů měst a obcí“ nejvíc porotu zaujalo Sportovní centrum FC Strání. Ze „staveb realizovaných mimo území Zlínského kraje“ byla nejlépe hodnocena rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník a „Cenu syndikátu novinářů“ získal Polyfunkční dům Mladcová. Nejvyšší ocenění – GRAND PRIX arch. Pavla Nováka – letos uděleno nebylo. Součástí soutěže bývá pravidelně klání studentů středních škol zaměřených na stavebnictví. „Opět se potvrdila vysoká úroveň našich žáků v těchto stavebně řemeslných oborech, kterým patří upřímná gratulace,“ uvedl radní pro školství Petr Gazdík. První místo získal Ondřej Adamec ze SPŠS Valašské Meziříčí, jako druhý se umístil Tomáš Červenka ze SPŠ Zlín a o třetí místo se dělí Nela Vávrová ze SPŠ Zlín a Martin Pančocha ze SOŠ a Gymnázia Staré Město.

Více o soutěži na stavbaroku.zlin.cz.

Zpracovala: Helena Mráčková (s využitím tiskové zprávy pořadatele)

Akce v Luhačovicích

Výstava / Marie Fischerová-Kvěchová a Horňácko / Dernisáž
Šibřinky / Ples sportovců / Ráz: Retro
Velikonoční jarmark s folklorem a ukázkou lidových řemesel
Bílá sobota s předváděním lidových řemesel
Další akce v Luhačovicích…
Hlavní partneři
Vincentka