Aktuální sezóna

Ceník 2023

CENÍK ZA PRONÁJEM TENISOVÝCH DVORCŮ  NA  SEZÓNU  2023
TK  2000  LUHAČOVICE z.s.

Cena za pronájem 1 dvorce na 1 hodinu
Po – Ne (800 hod. – 2000 hod.)Dvouhra/Čtyřhra240,- Kč

Pokud hraje nečlen(i) TK 2000, resp. host(i) s členem(y)  TK 2000 platí pro každého hrajícího nečlena či hosta sazba 120 Kč / 1 hod.  V případě výhodnosti lze použít hodinovou sazbu za dvorec 240,- Kč / dvorec. 

Stejná sazba se vztahuje i na člena(y) TK 2000 platící pouze udržovací poplatek(y).

Uvedené sazby se nevztahují na členy TK 2000 z.s., ti hrají na základě uhrazených členských příspěvků.

V ceně za pronájem dvorce je i využití šaten a sprch v areálu tenisových dvorců.

Provoz na tenisových dvorcích řídí správce a to v souladu s hracím řádem TK 2000 Luhačovice z.s.

Akce a obsazenost dvorců

Družstvo starších žáků