V lázeňském sanatoriu úspěšně léčí pacienty po covidu speciálním laserem

Foto: Miramare Luhačovice
Luhačovické lázeňské sanatorium Miramare ve spolupráci s Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT úspěšně testuje novinku v léčbě postcovidového syndromu. Tou je speciální vysokovýkonný laser, který dokáže transformovat jizvy v plicní tkáni zpět na elastickou funkční tkáň.

Prvotní výsledky léčby speciálním laserem jsou podle odborníků velmi slibné a zájem ze strany pacientů o tuto léčebnou metodu proto rychle stoupá. Jenom během jednoho týdne podstoupily speciální laserovou terapii ozařování plic téměř čtyři desítky pacientů. Zaznamenaly velice dobrou progresi a významné zlepšení stavu.

Vysokovýkonný MLS laser nám dává nové možnosti odborné léčby pacientů s postcovidovým syndromem, s cílem rychlejšího ústupu pozánětlivých změn v plicní tkáni, dosažení co nejlepší a rychlejší rekonvalescence a návratu k původní kondici a kvalitě života,“ sdělila primářka a vedoucí lékařka léčebného oddělení lázeňského domu Miramare Luhačovice Jana Mahdalíková.

Dodala, že na novou léčebnou metodu navazuje i inhalační léčba, respirační fyzioterapie, úprava pohybových stereotypů a svalové dysbalance, vodoléčba a další lázeňské procedury.

Léčbu MLS laserem u postcovidových syndromů jsme zahájili 1. února letošního roku a soubor pacientů se nám postupně rozrůstá. Efekt léčby posuzujeme na základně subjektivního hodnocení pacientem, srovnání hodnot SpO2 na pulzním oxymetru, výsledků spirometrie a nálezů RTG plic před léčbou a po léčbě. S odstupem času si zhodnotíme dosažené efekty léčby na větším počtu odléčených pacientů,“ vysvětluje Jana Mahdalíková.

Délka aplikace ošetření pacientů s postcovidovým syndromem se pohybuje okolo 14 minut na jednu postiženou plíci a v aplikaci je nezbytné pokračovat v pěti po sobě jdoucích dnech, aby došlo k iniciaci proregeneračního účinku. Na léčebnou kúru vysokovýkonnou laserovou terapií navazují techniky respirační fyzioterapie a manuální techniky pro korekci postury.

Kromě toho, že nemocní se cítí subjektivně lépe, byla účinnost terapie prokázána rovněž spirometrickým vyšetřením. Výrazné zlepšení bylo diagnostikováno i na rentgenových snímcích plic již po 3 až 4 týdnech od zahájení léčby.

Hlavní partneři
Vincentka