V Luhačovicích je k vidění nová výstava. V hlavní roli masky, kostýmy a maškary

Foto: Muzeum luhačovického Zálesí
V Muzeu luhačovického Zálesí je k vidění nová výstava. Jejím hlavním tématem jsou maskované obchůzky a průvody v tradici jihovýchodní Moravy na fotografiích, uměleckých dílech i hmotných dokladech.

Masky byly v minulosti součástí mnoha zvyků a obyčejů. Ve venkovském prostředí se lidé maskovali obzvláště při příležitosti nejrůznějších obřadních obchůzek, konaných od předvánočního období až do konce masopustu. Starší typy masek zpodobňovaly nejrůznější démony a postavy symbolizující změny v přírodě a v koloběhu lidského života. S měnící se společností se proměňovaly i masky a vedle starších typů se uplatnily nové aktuální náměty.

Expozice představuje masky a kostýmy ze sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, masky zapůjčené z blízkých muzeí a obcí a také od soukromých nositelů. Zahrnuje škálu od archaických typů kožešinových masek jihovalašských čertů až po sofistikované maškarní kostýmy z prvorepublikových karnevalů a sokolských šibřinek, zhotovené vyučenými krejčími.

Výstavu doprovází černobílé i barevné fotografie masopustních obchůzek z fotoarchivu Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, které v průběhu několika desetiletí pořizovali muzejní etnografové Karel Pavlištík, Zuzana Marhoulová, Alena Prudká a Blanka Petráková.

Vedle archivních muzejních snímků zaujme vysokou uměleckou kvalitou a dokumentační hodnotou zejména soubor černobílých fotografií mikulášských obchůzek z jižního Valašska a Hornolidečska, které muzeu při příležitosti této výstavy poskytl fotograf Jan Horáček. Expozici doprovází rovněž výběr z malířské tvorby Ludmily Vaškové s tematikou masopustních obchůzek.

Výstava potrvá až do poloviny září 2022 a muzeum k ní připravuje řadu doprovodných programů, dílen a přednášek.

Akce v Luhačovicích

Výstava / Marie Fischerová-Kvěchová a Horňácko / Dernisáž
Šibřinky / Ples sportovců / Ráz: Retro
Velikonoční jarmark s folklorem a ukázkou lidových řemesel
Bílá sobota s předváděním lidových řemesel
Další akce v Luhačovicích…
Hlavní partneři
Vincentka