Záchranný transfer ryb na Luhačovické přehradě vrcholí

Od pondělí 11. října probíhá na Luhačovické přehradě záchranný transfer ryb. Jeho cílem je, aby z nádrže byly vyloveny všechny ryby, a to s minimálním úhynem, a následně převezeny do náhradních lokalit. Jelikož se nádrž několik desítek let nečistila a nánosy bahna jsou značné, přistoupil státní podnik Povodí ...

Od pondělí 11. října probíhá na Luhačovické přehradě záchranný transfer ryb. Jeho cílem je, aby z nádrže byly vyloveny všechny ryby, a to s minimálním úhynem, a následně převezeny do náhradních lokalit. Jelikož se nádrž několik desítek let nečistila a nánosy bahna jsou značné, přistoupil státní podnik Povodí Moravy, který má celou akci na starosti, k výlovu pomocí dvou elektrických agregátů a ne zátahovými sítěmi, jak se původně předpokládalo.(Takto se dají slovovat pouze rybníky, které jsou k výlovům určeny.)

"Je to tu velmi specifické a tak improvizujeme. Zkoušíme co je lepší a co horší. Snažíme se, aby vylovení ryb proběhlo beze ztrát na rybích životech," vysvětlil Ivo Krechler, vedoucí útvaru ochrany vod a rybářství Povodí Moravy s. p., zodpovědný za záchranný transfer ryb.

Postup je každý den stejný. Do místa kde se ještě drží voda vyjede loď, na které jsou umístěny dva elektrické agregáty, které vyrábějí jednosměrný tepavý proud. Je to zařízení, které je určeno přímo k odlovu ryb. Ryba, která se dostane do elektrického pole, je omráčena. Následně je vylovena do kádě na lodi. Pak je přenesena do čisté vody, zvážena, vyexpedována na auto a odvezena do předem určených lokalit. Většina ryb je odvezena do rybochovných zařízení státního podniku Povodí Moravy. Do Koryčan, do vodárenských nádrží Fryšták a Ludkovice. Část ryb putuje do revíru Českého rybářského svazu. Nejvíce bylo z vody vyloveno tolstolobika, dále cejn, plotice, perlín, jelec, tloušť, candát a sumec.

"Termín jak dlouho budeme provádět záchranný transfer, jsme určili na 14 dnů. Tento termín jsme určovali ještě v době, kdy byla přehrada napuštěná, a nikdo nevěděl, jaká bude situace po vypuštění. Nechali jsme si časovou rezervu, kdyby vznikly komplikace. Vypadá to tak, že do konce týdne budeme mít všechny ryby sloveny. Lovná četa se skládá z Útvaru ochrany vod a rybářství, těm pomáhají dva profesionální rybáři a šest studentů univerzity v Českých Budějovicích, kteří na Luhačovické přehradě pomáhají v rámci odborné praxe," dodal Ivo Krechler, zodpovědný za transfer ryb. Na záchranný transfer ryb dohlíží biologický dozor. Podle smlouvy, uzavřené mezi státním podnikem Povodí Moravy a Rybářským svazem Luhačovického Zálesí, se po vyčištění vrátí do přehrady ryby ve stejné hodnotě, jako byly odloveny. Rybí obsádka se upraví tak, aby do budoucna negativně neovlivňovala kvalitu vody. Malý podíl kapra zůstane, ale bude ponížen oproti minulým letům, zbytek se nahradí dravci – štikou, candátem a sumcem.

Hlavní partneři
Vincentka