Krajská radní informuje o situaci v sociálních službách

Milé obyvatelky a obyvatelé Luhačovic,jsem ráda, že mám příležitost Vás oslovit prostřednictvím tohoto zpravodaje a informovat Vás, čím Vám může být Zlínský kraj v sociální oblasti užitečný.

Především je to síť sociálních služeb, kterou má kraj na starosti. Služby pomáhají seniorům, zdravotně postiženým i rodinám. Aby senioři mohli zůstat do co nejvyššího věku v domácím prostředí a zachovat si soběstačnost, mohou využít pomoci pečovatelské nebo asistenční služby, která přijde za klientem domů a zajistí činnosti, které už člověk sám nezvládne. Na úhradu těchto služeb je možné na úřadu práce požádat o příspěvek na péči. Často se na pečování o seniora sociální služby podílejí spolu s rodinou, aby blízcí seniora zvládali a stíhali i své pracovní povinnosti. Pokud si to zdravotní stav a nepříznivá situace člověka vyžádá, lze využít pobytových sociálních služeb, jako jsou domovy pro seniory či osoby s Alzheimerovou chorobou. Jen v loňském roce Zlínský kraj uvedl do provozu tři nová zařízení v Luhačovicích, Vsetíně a Valašském Meziříčí. Svůj nový domov v nich našlo 160 klientů. Při umísťování žadatele do domova nehraje roli datum podání žádosti, ale aktuální zdravotní stav a situace. S každým zájemcem je vedeno sociální šetření. Přednost mají lidé, kterým je přiznán 3. nebo 4. stupeň příspěvku na péči. Zlínský kraj stárne a proto je zapotřebí kapacity služeb pro seniory postupně navyšovat. Aby senioři zůstávali do vysokého věku fit, podporujeme finančně seniorské spolky a kluby, které pořádají rekondiční pobyty, cvičení, přednášky a další akce. Sám Zlínský kraj zajišťuje celou řadu akcí pro seniory, například semináře o nekalých obchodních praktikách tzv. šmejdů nebo o problematice násilí na seniorech včetně toho nejbolestivějšího, domácího násilí. Organizujeme konference ke Dni seniorů, na které chceme letos ocenit aktivní předsedy a členy spolků. Spolu s lázněmi Luhačovice a Univerzitou Tomáše Bati pořádáme každoročně v Luhačovicích na kolonádě velký turnaj seniorských klubů v pétanque.

Zároveň chceme posílit podporu rodin s dětmi, připravujeme finanční příspěvek 10 000 Kč pro každé narozené dítě, občánka našeho kraje. Podporujeme sociální služby a organizace věnující se rodinám. Rozvíjíme nabídku zkrácených pracovních úvazků, aby rodiče mohli lépe sladit svůj rodinný a pracovní život. Přispíváme na léčbu dětí, kterou nehradí zdravotní pojišťovny. Prosazujeme, aby děti vyrůstaly v rodinách, a ne ústavech. Protože v kraji máme dostatek pěstounů, rušíme kojenecká centra a jejich potenciál využijeme pro jiné potřebné služby rodinám s dětmi.
Důležité pro život jsou i další oblasti. Náš kraj je bezpečný, nezaměstnanost u nás klesla pod průměr České republiky. Soustředit se musíme na růst mezd, které zatím patří k těm nižším. Chceme, aby mladí lidé z kraje neodcházeli za prací a výdělkem jinam. V neposlední řadě podporujeme myšlenku zastropování věku odchodu do důchodu na 65 letech. A také uzákonění pečovatelského volna pro případ potřeby dlouhodobé péče o nemocného blízkého, za podobných finančních podmínek jako tomu je při péči o nemocné dítě.

Vážení spoluobčané, děkuji Vám za čas a pozornost, kterou jste věnovali tomuto článku. Pokud máte zájem, s důvěrou se na mne obraťte se svými dotazy.

Přeji Vám pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

Taťána Valentová Nersesjan
členka Rady Zlínského kraje pro oblast sociálních věcí

Hlavní partneři