Festival Janáček a Luhačovice / VILÉM VEVERKA A ENSEMBLE 18+

  • Datum konání: 17. 7. 2018
  • Čas konání: 19:30
  • Místo konání: Lázeňské divadlo
  • Vstupné:

Vilém Veverka je jedním z nejrespektovanějších českých hobojistů. Absolvoval Pražskou konzervatoř a AMU v Praze, navštěvoval kurzy významného francouzského hobojisty Jean-Louis Capezzaliho. Zá-sadní impuls v jeho uměleckém rozvoji však přineslo účinkování v Gustav Mahler Jugendorchester a následné studium u předního německého hobojisty D. Wollenwebera, na které navázal dvouletým účinkováním v proslulé Berlínské filharmonii. Nastoupená cesta vyvrcholila triumfem v jedné z nej-prestižnějších hobojových soutěží – Tokyo /Sony Music Foundation. Jako sólista vystupuje s význam-nými jak českými, tak i zahraničními orchestry.

Mladý, dynamický komorní orchestr Ensemble 18+ vznikl v součinnosti s dirigentem a cembalistou Vojtěchem Spurným v roce 2009. Orchestr spolupracoval např. s izraelským dirigentem Elli Jaffem a řadou vynikajících sólistů – s D. Peckovou, K. Kněžíkovou, G. Demeterovou a dalšími. V roli schvarzen-berských muzikantů se podstatná část Ensemble 18+ účastnila ojedinělého projektu natáčení rekon-strukce opery Dove é amore, é gelosia (Kde je láska, tam je žárlivost) z pera G. Scarlatiho v Praze a v barokním divadle v Českém Krumlově v koprodukci ČT. Orchestr zrealizoval s podporou hlavního města Prahy a Ministerstva kultury ČR již čtyři vlastní abonentní koncertní řady a pravidelně účinkuje na tuzemských festivalech, např. Smetanova Litomyšl, Plzeň 2015, MHF Petera Dvorského, Svato-václavské slavnosti apod.

ensemble 18+, s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, tel. +42

PROGRAM:

Antonio Vivaldi: Koncert F Dur pro hoboj, smyčce a basso continuo, RV 455

Johann Sebastian Bach: Violino Concerto – koncert a moll pro housle, smyčce a basso continuo BWV 1041 (ve verzi se sólovým hobojem)

Tomaso Albinoni: Sonata I. à cinque in G (ze sbírky 6 Sinfonie a cinque op. 2)

Georg Philipp Telemann: Koncert d moll pro hoboj a orchestr

Samuel Barber: Adagio for strings

Ástor Piazzolla: „Oblivion“ pro hoboj a smyčce

Ástor Piazzolla: „Liber tango“ pro hoboj a smyčce

Ástor Piazzolla: „Ave Maria“ pro hoboj a smyčce

John Williams: „Schindler list” sólo housle a smyčce

Ennio Morricone: „Once upon in the west” pro hoboj a smyčce

 

Hlavní partneři