FESTIVAL JANÁČEK A LUHAČOVICE, 29. ročník, 13. – 18. 7. 2020 / zrušeno

  • Datum konání: 13. 7. 2020
  • Datum ukončení: 18. 7. 2020
  • Čas konání:
  • Místo konání:
  • Vstupné:

FESTIVAL JANÁČEK A LUHAČOVICE, 29. ročník, 13. – 18. 7. 2020

 

Pondělí 13. 7. 2020 v 19.30 hodin, Městský dům kultury Elektra

RÁKOS RÁKOCZY, aneb Obrázek z moravského Slovenska / Leoš Janáček

V podání orchestru SLOVAK SINFONIETTA a Smíšeného pěveckého sboru LÚČNICA (SR) pod taktovkou LEOŠE SVÁROVSKÉHOBalet Rákos Rákoczy vzešel ze skladatelova zájmu o lidové písně a tance, jenž se promítá do celé jeho tvorby. Jde o pásmo orchestrálních verzí valašských, lašských a hanáckých lidových tanců, které Janáček sám sepsal nebo čerpal z podkladů etnografky F. X. Běhákové.

PROGRAM:
L. Janáček: Rákos Rákoczy
L. van Beethoven: Symfonie č. 7 A dur op. 92

Úterý 14. 7. 2020 v 19.30 hodin, Lázeňské divadlo

MOYZESOVO KVARTETO & MUCHA QUARTET (SR)

MAROŠ KLÁTIK – klavír (SR)
MOYZESOVO KVARTETO je od svého založení v roce 1975 jedním z nejvýznamnějších komorních seskupení na Slovensku. V průběhu svého působení vystoupilo na předních světových i domácích festivalech. MUCHA QUARTET vzniklo v roce 2003 na půdě Konzervatoře v Bratislavě a patří k významným komorním tělesům na Slovensku. Získalo 2. cenu na Mezinárodní interpretační soutěži Nadace Bohuslava Martinů v Praze (2010), 3. cenu na mezinárodní soutěži Gianni Bergamo Classic Music Award 2012 v Lugane, je vítězem soutěž Josef Windisch Preis 2013 (Vídeň). Mezinárodní soutěži Premio Paolo Borciani 2014 získalo 2. cenu a Cenu publika. Kvarteto obdrželo 1. cenu na Mezinárodní soutěži komorní hudby Antonína Dvořáka 2014 (Praha), jako i 1. cenu na Mezinárodní soutěži Leoše Janáčka 2015 (Brno). MAROŠ KLÁTIK patří k předním slovenským klavíristům mladé generace. Absolvoval řadu mistrovských kurzů a získal četná ocenění. Jako sólista a komorní hráč účinkoval na mnohých renomovaných hudebních festivalech.
PROGRAM:
L. Janáček: Smyčcový kvartet č. 1 z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty
A. Dvořák: Klavírní kvintet A dur, op. 81
Felix Mendelssohn Bartholdy: Smyčcový oktet Es dur, op. 20

Středa 15. 7. 2020 v 19.30 hodin, Lázeňské divadlo

PETR NOUZOVSKÝ & JANÁČKŮV KOMORNÍ ORCHESTR

PETRA NOUZOVSKÉHO, který se řadí mezi nejlepší evropské violoncellisty své generace, můžeme slyšet na mnoha prestižních pódiích (Concertgebouw v Amsterdamu, Festivalový sál Bad Kissingen, Čajkovského sál v Moskvě, Herkules sál v Mnichově). Jeho hra je hodnocena superlativně pro svoji svrchovanou technickou noblesu, kloubící se s originální hudebně tektonickou výstavbou jím interpretovaných skladeb.
JANÁČKŮV KOMORNÍ ORCHESTR přináleží již od počátku svého vzniku, od roku 1964, kdy koncertoval pod vedením Zdeňka Dejmka k vynikajícím komorním orchestrům České republiky. Od roku 2005 je uměleckým vedoucím orchestru Jakub Černohorský, koncertní mistr Janáčkovy filharmonie Ostrava.
PROGRAM: Renzo Bossi: Ricreazioni di antiche musiche italiane J. Haydn: Koncert pro violoncello a orchestr D dur J. Ch. Bach: Koncert pro violoncello a orchestr c moll E. Grieg: Smyčcový kvartet č 1 g moll

Čtvrtek 16. 7. 2020 v 19.30 hodin, Lázeňské divadlo

PHILHARMONIA OCTET PRAGUE

V. Veverka – hoboj, M. Boušková – hoboj,
K. Dohnal – klarinet, I. Venyš – klarinet,
O. Vrabec – lesní roh, P. Vojta – lesní roh,
H. Šuková – lesní roh, V. Vonášek – fagot,
M. Petrák – fagot, P. Nouzovský – violoncello, P. Ries – kontrabas
U zrodu PhilHarmonia Octet Prague v roce 2007 stál Vilém Veverka a Václav Vonášek. Jejich záměrem bylo vytvořit formaci nejlepších českých hráčů jedné generace, respektive konfrontovat domácí hudebně interpretační tradici s moderními evropskými styly a trendy.
PROGRAM: F. Kramář: Partita Es-dur La chasse“ (PadK IV: 15) W. A. Mozart. Serenáda pro dechové nástroje c moll KV 388
A. Dvořák: Serenáda pro dechy a violoncello d moll, op. 44

Pátek 17. 7. 2020 v 19.30 hodin, kostel svaté Rodiny

CZECH ENSEMBLE BAROQUE

Czech Ensemble Baroque je profesionální sou-bor zabývající se stylovou interpretací děl star-ších slohových období v autentické interpretaci, který založil dirigent Roman Válek roku 1998. Soubor má tři složky: orchestr, vokální ansámbl a sólisty. Členy jsou profesionální instrumenta-listé a zpěváci z České republiky a ze zahraničí. Šéfdirigentem tělesa je Roman Válek. Vedoucí vokálního ansámblu Tereza Válková.
PROGRAM: F. X. Richter: Super Flumina Babylonis J. S. Bach: Tönet, ihr Pauken! Erschallet, Trompeten!, BWV 214
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

DOPROVODNÝ PROGRAM 26. 6. – 26. 7. 2020

Hala Vincentka LÁZNĚ MALOVANÉ Výstava výtvarných prací dětí ZUŠ Luhačovice, inspirovaných L. Janáčkem a D. Jurkovičem13. – 17. 7. 2020, Společenský dům a lázeňský areál LUHAČOVICKÉ NOTOVÁNÍ A MALOVÁNÍ aneb procházka s L. Janáčkem a D. Jurkovičem Interaktivní hudebně výtvarný kurz pro děti od 6 do 12 let

Úterý 14. 7. 2020, 15 hodin
S CALMOU ZA JANÁČKEM
Komentována vycházka po Luhačovicích PhDr. Blanky Petrákové s Luhačovickým okrašlovacím spolkem Calma 16.00 hodin, kino Elektra JÁ, MARIE CALLAS, dokumentární film Francie, 2017

Středa 15. 7. 2020, 15.00 hodin, Společenský dům SETKÁNÍ S VIOLONCELLISTOU PETREM NOUZOVSKÝM Besedu slovem provází klarinetista, spisovatel a pedagog Prof. Jiří Hlaváč 16.00 hodin, Lázeňské náměstí VARMUŽOVA CIMBÁLOVÁ MUZIKA, MUŽSKÝ PĚVECKÝ SBOR SVATOBOŘICE – MISTŘÍN A ŽENSKÝ PĚVECKÝ SBOR REZEDKA

Čtvrtek 16. 7. 2020, 15 hodin, Společenský dům LUHAČOVICKÉ INSPIRACE LEOŠE JANÁČKA – Beseda s PhDr. Milošem Štědroněm

Pátek 17. 7. 2020, 15 hodin Lázeňské náměstí LUHAČOVICKÉ NOTOVÁNÍ A MALOVÁNÍ – závěrečné vystoupení dětí 16.00 hodin, kino Elektra JIŘÍ BĚLOHLÁVEK: KDYŽ JÁ TAK RÁD DIRIGUJU … Dokumentární film České televize a České filharmonie o životě dirigenta České filharmonie Jiřího Bělohlávka, 2019

Sobota 18. 7. 2020, odjezd v 10 00 hodin ZÁJEZD DO HUKLVALD, RODIŠTĚ LEOŠE JANÁČKA Návštěva expozice „Leoš Janáček na Hukvaldech“, otevřené v září 2019 v Památníku Leoše Janáčka
Rezervace vstupenek na e-mailové adrese hrbacova@lazneluhacovice.cz nebo telefonu 724 585 773

Akce v Luhačovicích

Den sesterství
Wellness & Beauty Days
Vařte jako šéfkuchař! Rezervace menu do 6. 5.
Lobby bar LUHAČOVICE – víkendové okénko OTEVŘENO
Další akce v Luhačovicích…
Hlavní partneři
Vincentka