Zdravotnictví

Linka bezpečí

Ústavní 95

Telefonická pomoc dětem - telefon 116 111.

Kontaktní centrum pro uživatele drog

Šromova 136

Služba je určena uživatelům drog, kteří užívají injekčně a dlouhodobě, těm, kteří užívají opiáty, stimulancia, těkavé látky rekreačním uživatelům drog. těm, kteří potřebují následnou podporu po léčbě

Kontaktní a poradenské centrum PLUS

Ztracená 73

Kontaktní poradentsví, terciální protodrogová prevence a služby drogově závislým.

Azylový dům Samaritán

Moravní 936

Posláním Azylového domu Samaritán Otrokovice je poskytovat pomoc a podporu mužům v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami.

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni

Pod Valy 664

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni poskytuje v nepřetržitém provozu pobytovou službu matkám s nezaopatřenými dětmi a těhotným ženám, které se ocitly v krizové nebo nepříznivé životní situaci.

MUDr. Andrea Vargová – ušní, nosní, krční

Masarykova 315

Změna provozu ambulance