O Luhačovicích

Zajímá vás historie města Luhačovice?

Poloha města

Město Luhačovice leží ve Zlínském kraji v jihovýchodní části České republiky. Rozkládá se v údolí, jehož nadmořská výška je minimálně 250 m n. m. Severozápadní okraj údolí tvoří svahy Malé Kamenné, jihovýchodní část je tvořena zalesněným vrcholem Obětové (511 m n. m.), jižní část kotliny je obklopena pahorky Velké Kamenné (385 m n. m.), Solné (451 m n..m.), Zálužné (446 m n. m.), Lužné (428 m n. m.) a Ovčírny (429 m n. m.). Všechny tyto kopce jsou součástí Vizovické vrchoviny a Bílých Karpat. Nejvyšším vrcholem v luhačovické oblasti je Komonec, vysoký 672 m n. m. Východní a jihovýchodní část okolí Luhačovic je součástí Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty.

Luhačovickým údolím protéká říčka Horní Olšava zvaná také Šťavnice nebo Ščavnica. Pramení na Valašskokloboucku severně od obce Slopné. V roce 1928 byla na jejím toku, asi 2 km od centra lázní, dobudována údolní přehrada. Zachycuje nenadálé přívaly vod a chrání lázeňské náměstí před dříve tak častými povodněmi. Poblíž vrchu Jestřabí ústí do Horní Olšavy zleva potok Gáborka a o něco níže Pozlovický potok.

Léčivé minerální prameny

Na území Luhačovic vyvěrá 16 hydrouhličitanochlorido- sodných kyselek a jeden sirný pramen. Každou hodinu se zde na povrch dostává 15 tisíc litrů minerální vody, obsahující velké množství rozpuštěných minerálních látek, zejména sodík, vápník, hořčík, chlór, bróm, jód, kyselinu uhličitou, rozpuštěný oxid uhličitý. Teplota vyvěrající vody se pohybuje mezi 10 – 12 °C. Nejznámější prameny, tvořící často cíl mnoha vycházek a povinnou zastávku lázeňských hostů, jsou VincentkaAloiskaOttovkaPramen Dr. Šťastného.

Rozloha a uspořádání

Mikroregion Luhačovské Zálesí leží v jižní části okresu Zlín a spadá do něj celkem 17 obcí. Samotné město Luhačovice pak tvoří 4 katastrální území a vzniklo sloučením samostatných obcí :

  • Luhačovice,
  • Řetechov,
  • Polichno,
  • Kladná Žilín.

Celkově mají Luhačovice rozlohu 3 299,8 hektarů.

Počet obyvatel

V roce 2020 zaznamenalo město Luhačovice přírůstek obyvatel. K 31. 12. 2020 měly Luhačovice celkem 5.046 občanů, což je více než bylo na konci roku předchozího. Podařilo se tak zastavit úbytek počtu občanů, se kterým se město potýkalo dlouhá léta. Zatímco ke konci roku 2000 byl jejich počet 5.687, v roce 2010 už měly Luhačovice jen 5.296 obyvatel.