Obnova kolonády nejlepším projektem roku 2020

Kolonáda (Foto: Lázně Luhačovice)
Národní památkový ústav už posedmé uděloval ceny Patrimonium pro futuro za nejlepší počiny v oblasti památkové péče za rok 2020.

Cílem ocenění je upozornit na pozitivní příklady v památkové péči a poděkovat těm, kteří se podílejí na uchovávání kulturního dědictví. Odborná porota sestavená z členů vědecké rady Národního památkového ústavu, Mezinárodní rady pro památky a sídla a dalších spolupracujících institucí vybírala z 23 nominací ve čtyřech hlavních kategoriích. V kategorii Obnova památky/restaurování komise ocenila Lázně Luhačovice, a.s., za obnovu lázeňské kolonády s halou Vincentka. „Ocenění od samotných památkářů nás těší dvojnásob, protože sladit během rekonstrukce naše představy s jejich požadavky, nebylo vždy jednoduché.“ říká generální ředitel Lázní Luhačovice, a.s. E. Bláha.

Porota vyzdvihla komplexní přístup k obnově i prostupování přírody do architektury, které je pro Luhačovice typické. Ocenila také respekt k materiálům i kvalitu stavebních a restaurátorských prací.

„Obnovu lázeňské kolonády s halou Vincentka jsme ocenili nejen proto, že samotná obnova byla provedena příkladně jak z hlediska použitých materiálů, tak stran vysoké kvality řemeslného provedení, ale rovněž proto, že obnova přinesla celkovou kultivaci prostoru,“ říká Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu a dodává: “Luhačovická kolonáda se opět stala reprezentativním centrem tohoto lázeňského města i širší krajiny. Velmi oceňujeme také nadstandardní přístup investora, který k prezentaci hodnot areálu přistupuje dlouhodobě s citem a respektem.“ 

Luhačovický kolonádní komplex, který je kulturní památkou ČR, se celkově sestává ze tří vzájemně propojených objektů – haly Vincentka a Velké a Malé kolonády, které se nachází přímo v lázeňském areálu nominovaném na zápis do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Objekt od září 2018 do listopadu 2019 prošel náročnou revitalizací, která cílila především na maximální zachování původních prvků, pečlivé repliky i celkové citlivé architektonické zapojení do okolní krajiny. Rekonstrukci za více než sto milionů korun, která do kolonády přinesla život, příznivě hodnotí také návštěvníci lázní.

V říjnu loňského roku získala revitalizace kolonády a haly Vincentka již také Cenu hejtmana Zlínského kraje v soutěži Stavba roku 2019 Zlínského kraje.

Hlavní partneři