Zážitkové lety

Zážitkové lety nad celým Luhačovickým regionem ( ne městem samotným) si můžete domluvit v Luhačovickém aeroklubu sídlícím na nedalekém letišti nad městem směrem na Biskupice, které v minulosti sloužilo jako letiště zemědělské.

AEROKLUB LUHAČOVICE z.s. je spolek, který sdružuje zájemce o létání a letecký sport.
Hlavním posláním spolku je zpřístupnění leteckého sportu mládeži a dalším zájemcům z řad veřejnosti.

Aeroklub mimo jiné pořádá celou řadu aktivit pro širokou veřejnost.

Na Zlínsku je Aeroklub Luhačovice jediným spolkem, který se zmíněnými činnostmi zabývá. Je také jedinými nositeli tradic sportovního letectví ve Zlínském regionu.
Nejbližšími Aerokluby jsou kluby v

  • Uherském Hradišti,
  • Kroměříži,
  • Hranicích na Moravě.

Aeroklub Luhačovice má bohaté zkušenosti v oblasti práce s dětmi a mládeží. Mladým zájemcům o létání umožňuje prohlídky letecké techniky spojené s besedami o leteckém sportu. Jeho populárně naučné programy pro děti „Povídání o létání“ mají tradičně velmi kladný ohlas ze základních a středních škol. Výlet na letiště je oblíbeným tématem školních výletů. Každý rok klub organizuje také dětský den ve spolupráci s ostatními spolky v regionu. Na podzim zase oblíbenou drakiádu.

Členové klubu ctí hodnoty jako je přátelství, aktivní přístup k životu, otevřenost a ochota spolupracovat na organizaci kvalitních volnočasových aktivit.

Do regionu přináší rozšíření možností kvalitní zábavy hlavně pro mladou generaci – snaha odtrhnout ji od počítačů a dostat ji do přírody a mezi kamarády s podobnými zájmy.
Vedle volně časových aktivit pro občany regionu klub nabízí městu a okolním obcím spolupráci na budování infrastruktury pro integrovaný záchranný systém.

Pro návštěvníky regionu, kteří chtějí přiletět malým letadlem se stává letiště Luhačovice ideálním vzdušným přístavem s veškerým potřebným zázemím.